Vijvers & Koi Logo
 
Startpagina     »     Artikels     »     Zuurstofplanten     »     Detail
   
 

Gekroesd fonteinkruid - "Potamogeton crispus"

      De fonteinkruiden (zuurstofplanten)


Toegevoegd op: 2005-01-11
Auteur: Greta Claes
Bron: Website - Vijvers & Koi
Artikel afdrukken...  PLANT        NATUUR      Bij Potamogeton crispus L is de stengel in het bovenste deel meestal sterk vertakt, wat samen gedrukt en afgerond vierkantig, tot 1 m, in dieper water tot 2 m lang. Bladeren zijn alle ondergedoken, zittend en half stengelomvattend, met doorschijnende, langwerpige, 4-10 cm lange en 6-15 mm brede bladschijf met bijna evenwijdige, gegolfde, duidelijk fijn getande randen. De bladeren zijn diepgroen, maar aan de top van de plant vaak rood aangelopen. In de bladoksels worden al in de voorzomer winterknoppen gevormd.

Dit Fonteinkruid is bijna overal algemeen. Het geeft de voorkeur aan voedselrijke wateren, is voor water verontreiniging tamelijk ongevoelig en mijdt ook brak water niet. Het mooiste wordt het in stromend water; het vormt dan lange, met de waterstroming golvende stengels. Sterke golfslag wordt echter gemeden. In stilstaand water is het vaak niet goed tegen de concurrentie van andere waterplanten, zoals b.v. Waterpest (Elodea species) en Grof hoornblad ( Ceratophyllum demersum) opgewassen. De planten ontwikkelen zich al zeer vroeg in het voorjaar, vaak zelfs al in de herfst. De groeiperiode is bij deze soort meestal erg kort. Reeds in de zomer sterven de planten met de wortelstok af. De vele winterknoppen (eigenlijk zomerknoppen), die in de bladoksels gevormd werden, blijven op de bodem liggen en lopen aan het begin van de winter weer uit. Deze soort ontwikkelt geen landvorm en gaat daarom te gronde, als de groeiplaats droogvalt. Voor de tuinvijver is Gekroesd fonteinkruid een mooie en waardevolle plant.

Gekroesd fonteinkruidPlantenfiche

Nederlandse naam:   Gekroesd fonteinkruid
Latijnse naam:   Potamogeton crispus
Familie:   Fonteinkruidfamilie
Latijnse familienaam:   Potamogetonaceae
Soort Plant:   Waterplant / zuurstofplant
Lengte:   0,20 - 1,00
Levensduur:   overblijvend
Bloemkleur:   groengeel
Bloeimaanden:   mei tot augustus

Gekroesd fonteinkruidAndere informatie

Bodem:

Zonnige plaatsen in ondiep, helder, soms iets vervuild, voedselrijk, zoet tot zwak brak, stilstaand of stromend, zwak zuur tot kalkrijk water met een bodem van zand, leem, zavel en klei met weinig organische stof.

Groeiplaatsen:

Sloten, vaarten, stadsvijvers, drinkpoelen, grachten, afwateringskanaaltjes, kleiputten, oude rivierlopen, afgravingen, in geulen in het winterbed van rivieren, soms in bosbeken.

Verspreiding:

Europa, behalve het hoge noorden, gematigd en tropisch Azië, Australië en oostelijk Afrika. Ingeburgerd in Noord-Amerika.

België:

Plaatselijk vrij algemeen.

Nederland:

Vrij algemeen, maar zeldzaam in Zeeland en in Flevoland, zeer zeldzaam in Zuid-Limburg.Gerelateerde artikels


      © 2003 - 2015 Vijvers & Koi - Alle rechten voorbehouden ( Gebruiksovereenkomst / Auteursrecht )